Lions Harelbeke Liederik steunt tal van projecten waar zorgbehoevende Jongeren en hun families worden bijgestaan. 

Jongeren met zorgen zijn onze zorg.

We stellen je graag enkele projecten voor die wij steunen. Het zijn stuk voor stuk schitterende organisaties, gerund door mensen met het hart op de juiste plaats.

Heb jij een project dat steun kan gebruiken? Neem dan zeker contact op met ons

Aktractie - Kortrijk

‘Ak-TRAC-tie’ is een centrum voor begeleiding en arbeidsvoorbereiding. We gaan samen opzoek naar je talenten. Al doende leer je ontdekken wat je graag doet en wat je goed kan. We bieden een luisterend oor en ondersteuning bij andere welzijnsvragen.

Arte del Sueno - Harelbeke

Arte del Sueño brengt 2-jaarlijks semi-professionele musicals in Harelbeke. 90 acteurs, figuranten en koorleden halen het beste uit de kast voor meer dan 7000 bezoekers

Avonturijn - Harelbeke

Aventurijn is erkend voor de modules “dagbegeleiding in groep” en kan 10 kinderen en jongeren (6-18 jaar) en hun gezin begeleiden uit de regio Harelbeke-Zwevegem. Vanaf 01/03/2015 is deze hulpvorm RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK.

Bethanie - Kortrijk

We organiseren begeleidingstrajecten voor 31 jongeren en hun gezin.

Wat we doen tijdens de begeleiding wordt bepaald door vier partijen, nl. de ouders, de betrokken jongere, de verwijzer en wijzelf.

De doelstellingen van het verblijf of de begeleiding worden neergeschreven in een handelingsplan. We verwachten van elke partij dat ze zich engageert om naar positieve verandering te streven. Deze worden ten laatste na zes maanden geëvalueerd.

De Branding - Kuurne

Wij zijn metgezel voor machtige* mensen en bieden woonondersteuning, dagondersteuning en individuele ondersteuning aan personen met een beperking.

‘de branding’ is door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap erkend als vergunde zorgaanbieder ten aanzien van mensen met een persoonsvolgend budget (PVB) en erkend als dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH).

‘de branding’ maakt deel uit van groep WAAK.

De Kier - Kortrijk

Ook in Kortrijk ervaren we een groeiende vraag van mensen in nood. Ondanks vele inspanningen van de overheid en tal van goede initiatieven, zien we nog steeds een reële nood aan een soort schakel, een tussenstap of overbrugging van de mens in armoede naar de officiële hulpverlening toe.
Elke voormiddag (van maandag tot vrijdag) is vzw ‘De Kier’ open tussen 9 en 11u30. Ieder is er welkom, al is het gewoon voor een koffie of om even onder een warm dak te kunnen vertoeven in onze Living. Ook op zaterdag zijn we beschikbaar, weliswaar op afspraak.

De Kim en De Sam - Deerlijk

De KIM & De SAM zijn 2 scholen voor buitengewoon basisonderwijs in Deerlijk waar kinderen met een attest type basisaanbodtype 2type 9 en type 7 terecht kunnen.

In beide vestigingen samen zitten ongeveer 330 leerlingen.

Beide scholen hebben een auti-vriendelijk schoolklimaat (met algemene en individuele aanpassingen).

Ook bieden wij ON aan voor leerlingen in het gewoon onderwijs

De Living - Deerlijk

De Living is een ‘bijzonder’ koffiehuis waar kwetsbare jongvolwassenen probeerruimte krijgen om te groeien in hun talenten rekening houdend met hun mogelijkheden. Ze krijgen de kans om actief deel te nemen aan het runnen van een horecazaak in al zijn facetten zoals bedienen, afrekenen, poetsen,…
Vzw De Living verwent met zorg en kwaliteit.
Omdat iedereen gewoon bijzonder is.

De Lovie - Poperinge

De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek.

In dialoog en samen met andere partners werken we graag aan jouw kwaliteit van leven!

De Spie - Harelbeke

“Een spie onder de deur zorgt er voor dat die niet dichtvalt.”

Zo zijn we een vereniging te Harelbeke die helpt de deur open te houden,

in het bijzonder voor mensen in kansarmoede

FoodAct 13 - Kortrijk

Food Act 13 is het voedseldistributieplatform in Zuid-West-Vlaanderen. Het zet in op armoedebestrijding, het vermijden van voedseloverschotten en activering.

G ploeg Recreas - Stasegem

KOG STASEGEM wil voetbal aanbieden van de beste kwaliteit zodat zowel spelers als toeschouwers zich kunnen amuseren.

Voetbal is sport, voetbal is amusement, voetbal is entertainment, voetbal is recreatie, voetbal is een spel.

Ook onze G-ploegen, Recreas, moet zich goed voelen binnen de club en zich verder sportief kunnen ontwikkelen

Gidos - Gits

Gidos is een g-sportvereniging met een recreatief en een competitief aanbod voor personen met een voornamelijk fysieke beperking. De sportclub maakt deel uit van Groep Gidts en staat open voor iedereen die wil bewegen en sporten. In samenwerking met het Multifunctioneel Centrum van Dominiek Savio wordt er ook een specifiek sportaanbod uitgewerkt voor alle geïnteresseerde leerlingen. Gidos zelf biedt maar liefst zeven verschillende sporten aan.

Het Ventiel - Harelbeke

Met Het Ventiel zetten we in op nieuwe uitdagingen, nieuwe perspectieven. We focussen op wat wel nog kan en niet op wat moeilijk geworden is. Uit ervaring weten we dat de voldoening dan nog zo groot is. Het is voor die twinkel in de ogen dat we het doen…

Na 7 jaar werking bereiken we ongeveer 140 mensen met jongdementie in de regio. Voor elk van hen proberen we activiteiten op maat te vinden. We zoeken naar activiteiten die net dàt tikkeltje meer hebben, dingen die men vroeger niet deed, dingen die voor anderen ook niet evident zijn zoals zeilen, paardrijden, schilderen…

Quindo - Kortrijk

Medialab Quindo is een plek waar jongeren leren experimenteren met alle vormen van media, waar innovatieve mediatoepassingen worden getest en de relatie tussen mediaproducent en mediagebruiker wordt onderzocht. Quindo is trouwens de enige webradio van het land die door de overheid is erkend als gemeenschapsradio en community medialab

Sterrebos - Roeselare

Het buitengewoon onderwijs is er voor leerlingen die leermoeilijkheden hebben in het gewoon onderwijs of die een beperking hebben die een aangepaste leef- en leeromgeving vereist.
We maken hierbij gebruik van geïndividualiseerde leerlijnen die rekening houden met de behoeften en het leerritme van elke leerling. Vanuit dit doelgericht werken streven we naar het juiste toekomstperspectief voor elk van onze leerlingen

Ubuntu - Zwevegem

Groep Ubuntu gaat als inclusieve netwerkonderneming net die stap verder. Wij verleggen de standaard voor kwetsbare mensen en gezinnen. We gaan voor niets minder dan hun eigen gewaardeerde plek in de samenleving, dat doen we door hen te versterken. Vanuit een actief luisteren naar hen en hun netwerk zoeken we samen naar unieke, creatieve antwoorden. Echt, maar dan ook echt maatwerk!

VZW Victor - Roeselare

Vzw Victor biedt verschillende ondersteuningsvormen aan voor personen met autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen. De ondersteuning is gericht naar de persoon en zijn netwerk.

De naam Victor verwijst naar het Latijnse “overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan overwinnaar genoemd worden. Onze medewerkers kunnen mensen met autisme en hun context begeleiden in de richting van deze overwinning. We willen de nadruk leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te geven in het leven, los van het woord autisme.